A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Mikołów
 Drukuj

Wydanie zezwolenia na budowę lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej do nieruchomości, pól uprawnych

Kogo dotyczy

Osób i instytucji zamierzających ustalić miejsce wjazdu/wyjazdu do posesji.

Czas realizacji

Do 30 dni od daty złożenia wniosku

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek.
 2. Mapa (2 egz.) w skali 1:1000 lub 1:500 z planem zagospodarowania działki z zaznaczoną lokalizacją zjazdu.
 3. Informacja o zgodności zagospodarowania przestrzennego nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (tzw. opinia lokalizacyjna).
 4. Informacja o charakterze obiektu:
  • sposobie wykorzystania terenu,
  • wielkości obiektu,
  • wielkości i strukturze ruchu generowanego przez obiekt,
  • informacja na temat miejsc postojowych.
 5. Kopia dokumentu poświadczającego tytuł prawny do nieruchomości.
 6. Kopia udzielonego pełnomocnictwa wraz z kopią opłaty skarbowej w kwocie 17 zł (jeśli w imieniu właściciela nieruchomości występuje pełnomocnik).
 7. Kopia opłaty skarbowej w kwocie 82 zł (jeśli wniosek dotyczy zjazdu publicznego).

Opłaty

W przypadku, gdy zjazd nie dotyczy budownictwa mieszkaniowego - za wydanie decyzji - 82,00 zł.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Burmistrza Mikołowa, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2004 r., nr 204 poz. 2086 z późn. zmianami).
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.).
 3. Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

Dodatkowe informacje

 1. Zezwolenie na lokalizację zjazdu wydaje zarządca drogi w drodze decyzji administracyjnej lub umowy cywilnoprawnej.
 2. W zezwoleniu określa się miejsce lokalizacji zjazdu i jego parametry techniczne.
© 2023 Urząd Miasta Mikołów
aplikacja: 1.9.8.4, baza: 1.8.4.7
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce