A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Mikołów
 Drukuj

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Kogo dotyczy

Przedsiębiorcy, który zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Mikołów

Czas realizacji

7 dni od dnia wpływu wniosku

Wymagane dokumenty

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

 • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku dołącza się:

 • oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych

Opłaty

 • 50,00 zł - opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • 25,00 zł - w przypadku zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej, gdy dotyczy ona rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem (tj. 50 % stawki określonej od wpisu)

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać na rachunek bankowy nr 87 8436 0003 0000 0000 0071 0325 lub w kasie Urzędu Miasta

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 
 • ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
© 2023 Urząd Miasta Mikołów
aplikacja: 1.9.8.4, baza: 1.8.4.7
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce