A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Mikołów
 Drukuj

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów - bonifikata od opłaty jednorazowej

Bonifikata przysługuje wyłącznie osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym od opłat jednorazowych za przekształcenie udziałów w gruncie związanych z lokalami mieszkalnymi i gruntów pod budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.

Kogo dotyczy

Użytkownicy wieczyści:

  • gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
  • właściciele lokali mieszkalnych w domach wielorodzinnych posiadający status odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu 
  • spółdzielnie mieszkaniowe 
  • osoby prawne posiadające tego typu nieruchomości,

którzy otrzymali zaświadczenie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego na własność.

Wniosek o naliczenie opłaty jednorazowej (w kwocie pozostającej do spłaty) za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności właściciel może zgłosić w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty.

 

 

Czas realizacji

14 dni od daty otrzymania wniosku.

Wymagane dokumenty

Wniosek o jednorazową opłatę.

Opłaty

Bonifikata przysługuje wyłącznie osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym od opłat jednorazowych za przekształcenie udziałów w gruncie związanych z lokalami mieszkalnymi i gruntów pod budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.

I. Bonifikata - wynikająca z ustawy - w wysokości 99% przysługuje:
1) osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność przed ukończeniem 16 roku życia, lub zamieszkującym w dniu przekształcenia z tymi osobami opiekunom prawnym lub przedstawicielom ustawowym tych osób,
2) członkom rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
3) inwalidom wojennym i wojskowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
4) kombatantom oraz ofiarom represji wojennych i okresu powojennego w rozumieniu ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
5) świadczeniobiorcom do ukończenia 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w art. 47 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, lub ich opiekunom prawnym.

W celu uzyskania powyższej bonifikaty należy złożyć wniosek do Urzędu Miasta Mikołów wraz z odpowiednią dokumentacją (orzeczeniem potwierdzającym stopień niepełnosprawności, kartą dużej rodziny, książeczką kombatancką).

II. Bonifikata - wynikająca z uchwały Rady Miejskiej Mikołowa - wynosi 60% w pierwszym i drugim roku od przekształcenia, w latach następnych 40%, 30%, 20% i 10%. Warunkiem uzyskania bonifikaty jest złożenie wniosku przez żyjących właścicieli oraz brak zaległości z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste oraz przekształcenie obowiązujących do dnia przekształcenia.

 


Tryb odwoławczy

Jeżeli właściciel nie zgadza się z wysokością opłaty jednorazowej, może złożyć, w terminie do 2 miesięcy od dnia doręczenia zaświadczenia, wniosek o ustalenie wysokości opłaty jednorazowej w drodze decyzji.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. 2018 r. poz. 1716 ze zmianami)
- Uchwała nr IV/41/2018 z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność gminy Mikołów i wysokości stawki procentowej bonifikaty.

Dodatkowe informacje

W sprawach ustalenia opłat przekształceniowych stosuje się przepisy pomocy publicznej.
© 2023 Urząd Miasta Mikołów
aplikacja: 1.9.8.4, baza: 1.8.4.7
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce