A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Mikołów
 Drukuj

Uzyskanie zaświadczenia do ślubu konkordatowego

Kogo dotyczy

Osób chcące zawrzeć związek małżeński

Czas realizacji

Niezwłocznie

Wymagane dokumenty

1. Dokumenty tożsamości nupturientów do wglądu.
2. Pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
3. Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Opłaty

  • Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł

Opłatę uiszcza się w chwili składania dokumentów niezbędnych do wystawienia zaświadczenia  stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

  • Skrócenie terminu do zawarcia małżeństwa - 39 zł

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy. Możliwość wystąpienia do właściwego sądu o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Podstawa prawna

1. Art. 41 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2086).
2. Art. 76, 81 i 86 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2224 z późn zm.).
3. Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r., Nr 51, poz. 318).
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.).

Dodatkowe informacje

  • Zaświadczenie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego wystawienia.
  • Kobiety, które nie ukończyły 18 lat składają prawomocne postanowienie sądu rodzinnego zezwalające na zawarcie małżeństwa.
© 2023 Urząd Miasta Mikołów
aplikacja: 1.9.8.4, baza: 1.8.4.7
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce