A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Mikołów
 Drukuj

Uwaga do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Kogo dotyczy

Każdego obywatela, który chce złożyć uwagę do planu zagospodarowania przestrzennego

Czas realizacji

Rozpatrzenie uwagi w terminie 21 dni od wskazanego w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu planu upływu terminu składania uwag.

Wymagane dokumenty

1. Podpisana uwaga.

1) Uwaga powinna zawierać:

a) imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy,

b) adres do korespondencji,

c) określenie przedmiotu uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

2) Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub w formie elektronicznej, w tym  w szczególności za pośrednictwem platformy ePUAP i SEKAP  oraz poczty elektronicznej.

Opłaty

Brak opłat

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945)

Dodatkowe informacje

Na uwagi nie są udzielane pisemne odpowiedzi. Nieuwzględnione uwagi wraz z uzasadnieniami są ujęte w załączniku do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
© 2023 Urząd Miasta Mikołów
aplikacja: 1.9.8.4, baza: 1.8.4.7
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce