A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Mikołów
 Drukuj

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Kogo dotyczy

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Czas realizacji

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
  • Dowód wniesienia (uiszczenia opłaty)

Opłaty

Za wydanie zezwolenia - 107,00 zł

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Mikołowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
  • uchwała nr XXI/452/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych  i transportu nieczystości ciekłych
  • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzenia nieczystości ciekłych do stacji zlewnych
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych

Dodatkowe informacje

  • Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.
© 2023 Urząd Miasta Mikołów
aplikacja: 1.9.8.4, baza: 1.8.4.7
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce