A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Mikołów

Podatki i opłaty
Realizacja obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości.
Realizacja obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości
Realizacja obowiązku podatkowego w podatku rolnym
Realizacja obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych
Realizacja obowiązku podatkowego w podatku rolnym.

Przedmiot opłaty

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  1. nieruchomości zamieszkałe – opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. W przypadku posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów, opłata dla nieruchomości zamieszkałej stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących na danej nieruchomości oraz stawki opłaty z uwzględnieniem przysługującego zwolnienia określonego w obowiązującej uchwale Rady Miejskiej Mikołowa w przypadku spełnienia warunków korzystania ze zwolnienia.
  2. nieruchomości niezamieszkałe – opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn miesięcznej zadeklarowanej łącznej liczby worków/pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na danej nieruchomości, oraz stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności
  3. ogródki działkowe (za wyjątkiem Rodzinnych Ogrodów Działkowych) – od 1 stycznia 2021 r. - opłata roczna stanowi iloczyn liczby nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz stawki ryczałtowej.

Termin powstania obowiązku uiszczenia opłaty

  1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Mikołowa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
  2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.


Wysokość stawki opłaty od dnia 1.01.2021 wynosi: 
1. Stawki dla  nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy:

1) 29,00 zł/osobę/miesiąc - jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny
2) 58,00 zł/osobę/miesiąc - stawka opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. 

Stawki dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

1) stawka opłaty jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi:
a) za worek o pojemności 80 l - w wysokości 12,12 zł,
b) za worek o pojemności 120 l - w wysokości 18,18 zł,
c) za pojemnik o pojemności 120 l - w wysokości 6,34 zł,
d) za pojemnik o pojemności 140 l - w wysokości 7,40 zł
e) za pojemnik o pojemności 240 l - w wysokości 12,69 zł,
f) za pojemnik o pojemności 360 l - w wysokości 19,04 zł,
g) za pojemnik o pojemności 660 l - w wysokości 34,91 zł,
h) za pojemnik o pojemności 770 l - w wysokości 40,73 zł,
i) za pojemnik o pojemności 1100 l - w wysokości 58,20 zł,
j) za pojemnik o pojemności 5000 l - w wysokości 264,50 zł,
k) za pojemnik o pojemności 7000 l - w wysokości 370,30 zł,
l) za pojemnik o pojemności 10000 l - w wysokości 529,00 zł

2) stawka opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania
odpadów komunalnych w sposób selektywny, wynosi:
a) za worek o pojemności 80 l - w wysokości 36,36 zł,
b) za worek o pojemności 120 l - w wysokości 54,54 zł,
c) za pojemnik o pojemności 110 l - w wysokości 17,46 zł,
d) za pojemnik o pojemności 120 l - w wysokości 19,02 zł,
e) za pojemnik o pojemności 240 l - w wysokości 38,07 zł,
f) za pojemnik o pojemności 360 l - w wysokości 57,12 zł,
g) za pojemnik o pojemności 660 l - w wysokości 104,73 zł,
h) za pojemnik o pojemności 770 l - w wysokości 122,19 zł,
i) za pojemnik o pojemności 1100 l - w wysokości 174,60 zł,
j) za pojemnik o pojemności 5000 l - w wysokości 793,50 zł,
k) za pojemnik o pojemności 7000 l - w wysokości 1110,90 zł,
l) za pojemnik o pojemności 10000 l - w wysokości 1587,00 zł.


Wysokość stawki opłaty od dnia 1.03.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

1. Stawki dla  nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy:

1) 23,00 zł/osobę/miesiąc - jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny
2) 46,00 zł/osobę/miesiąc - stawka opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.  

Stawki dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - nie ulegają zmianie.

2. Stawki dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne  miesięczna stawka opłaty za dwukrotne opróżnienie pojemnika o określonej pojemności wynosi:

1) jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
a) 110 l/120 l - w wysokości 23,00 zł/miesiąc,
b) 240 l - w wysokości 44,00 zł/miesiąc,
c) 360 l - w wysokości 67,00 zł/miesiąc,
d) 660 l - w wysokości 122,00 zł/miesiąc,
e) 770 l - w wysokości 143,00 zł/miesiąc,
f) 1100 l - w wysokości 204,00 zł/miesiąc,
g) 5000 l - w wysokości 925,00 zł/miesiąc,
h) 7000 l - w wysokości 1.296,00 zł/miesiąc,
i) 10 000 l - w wysokości 1.680,00 zł/miesiąc.

2) jeżeli odpady komunalne  nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
a) 110 l/120 l - w wysokości 46,00 zł/miesiąc,
b) 240 l - w wysokości 88,00 zł/miesiąc,
c) 360 l - w wysokości 134,00 zł/miesiąc,
d) 660 l - w wysokości 244,00 zł/miesiąc,
e) 770 l - w wysokości 286,00 zł/miesiąc,
f) 1100 l - w wysokości 408,00 zł/miesiąc,
g) 5000 l - w wysokości 1.850,00 zł/miesiąc,
h) 7000 l - w wysokości 2.592,00 zł/miesiąc,
i) 10 000 l - w wysokości 3.360,00 zł/miesiąc.


Wysokość stawki opłaty od dnia 1.04.2019 r. do dnia 29.02.2020 r.

1. Stawki dla  nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy:

1) 18,00 zł/osobę/miesiąc - jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny
2) 36,00 zł/osobę/miesiąc - jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 


Wysokość stawki opłaty od dnia 1.06.2015 r. do dnia 31.03.2019 r.

1. Stawki dla  nieruchomości zamieszkałych od osoby:
a) 14,50 zł miesiąc /osobę / od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Na terenie gminy Mikołów istnieje obowiązek segregacji odpadów komunalnych.
b) Określa się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 29,00 zł miesięcznie/osobę

2. Stawki dla nieruchomości niezamieszkałych, na terenie których są wytwarzane odpady komunalne

Jeżeli odpady komunalne  są zbierane i odbierane w sposób selektywny, miesięczna stawka opłaty za dwukrotne opróżnienie pojemnika o określonej pojemności wynosi:
1) 110 l - w wysokości 19,00  zł,
2) 120 l - w wysokości 19,00  zł,
3) 240 l - w wysokości 37,00 zł,
4) 360 l - w wysokości 56,00 zł,
5) 660 l - w wysokości 102,00 zł,
6) 770 l - w wysokości 119,00 zł,
7) 1100 l - w wysokości 170,00 zł,
8) 5000 l - w wysokości 771,00 zł,
9) 7000 l - w wysokości 1.080,00 zł,
10) 10 000 l - w wysokości 1.400,00 zł.

Jeżeli odpady komunalne  nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, miesięczna stawka opłaty za dwukrotne opróżnienie pojemnika o określonej pojemności wraz z odbiorem odpadów zebranych selektywnie, wynosi:
1) 110 l - w wysokości  38,00 zł,
2) 120 l - w wysokości  38,00 zł,
3) 240 l - w wysokości 74,00 zł,
4) 360 l - w wysokości 112,00 zł,
5) 660 l - w wysokości 204,00 zł,
6) 770 l - w wysokości 238,00 zł, 
7) 1100 l - w wysokości  340,00 zł, 
8) 5000 l - w wysokości 1.542,00 zł, 
9) 7000 l - w wysokości  2.160,00 zł, 
10) 10 000 l - w wysokości 2.800,00 zł.© 2023 Urząd Miasta Mikołów
aplikacja: 1.9.8.4, baza: 1.8.4.7
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce